HP - Divizija Ekspres :. Privatni korisnici - Ostale dopunske usluge i informacije

Online narudžba hpekspres usluge
  Privatni korisnici Poslovni korisnici Međunarodni prometOstale dopunske usluge i informacije

Otkupnina
Želite li da za svoju poslanu pošiljku sigurno dobijete novac? Pošaljite je uz uslugu "otkupnina" i u kratkom vremenu na vašu adresu stići će dostavljač s naznačenim iznosom.
Cijena usluge: 7,50 kn

Napomena:
Primatelj uz naznačeni otkupni iznos plaća i naknadu za uslugu platnog prometa sukladno važećem cjeniku ostalih usluga.

Povratnica
Želite pisani trag o uručenju pošiljke? Tražite dopunsku uslugu "povratnica" i prigodom dostave pošiljke primatelj će svojim potpisom potvrditi da je preuzeo pošiljku.
Cijena usluge: 3,87 kn

Posebno osiguranje
Želite svoju pošiljku osigurati na iznos veći od 3.000,00 kn? Za posebno vrijedne pošiljke (do 100.000,00 kn) tražite uslugu "posebno osiguranje".
Cijena usluge: 3% od naznačene vrijednosti pošiljke

Uslugu plaća primatelj
S ovom uslugom samo nas trebate nazvati i pripremiti pošiljku. Sve ostale troškove preuzima primatelj.

Preuzimanje i uručenje subotom
Dostava pošiljaka diljem Republike Hrvatske subotom.
Cijena: + 50% od ukupne cijene

Izdvojeni paket
Za sve lako lomljive pošiljke i pošiljke koje zahtijevaju povećanu pozornost prigodom rukovanja zatražite posebno rukovanje.
Cijena: 15,00 kn

Uručenje u dogovoreno vrijeme
Dogovorite uručenje hpekspres-pošiljke u vrijeme kada vama odgovara (unutar jednog sata).

Upute za pravilno pakiranje paketa
Upute u pdf formatu možete preuzeti ovdje


  • Rješavanje sporova