HP - Divizija Ekspres :. Privatni korisnici - Izračun cijene i volumetričke mase

Online narudžba hpekspres usluge
  Privatni korisnici Poslovni korisnici Međunarodni prometIzračun cijene za hpekspres pošiljke

Polja označena zvijezdicom (*) obavezno ispuniti.
   
 

Pošiljka predana u poštanskom uredu

od *:
do *:

Način izračuna:


masa pošiljke u kilogramima*:

Rok uručenja:Dopunske usluge

Povratnica
Otkupnina
Preuzimanje/uručenje subotom
Uručenje u dogovoreno vrijeme (interval 1h)
Povrat pošiljke
Druga dostava i nadoslanje na drugu adresu
Ležarina
Ostale dopunske usluge na zahtjev
 

Volumetrička masa

Za kabaste (glomazne) i sve pošiljke čiji gabarit u zbroju dužine, širine i visine prelazi 200 cm obračun cijene po masi temelji se na volumetričkoj masi pošiljke ako je ona veća od njezine stvarne mase. Volumetrička masa izračunava se po formuli:
dužina x širina x visina (u cm) / 5000 = volumetrička masa (u kg).


  • Rješavanje sporova