HP - Divizija Ekspres :. Privatni korisnici - Dimenzije i masa pošiljaka

Online narudžba hpekspres usluge
  Privatni korisnici Poslovni korisnici Međunarodni promet


Dimenzije i masa pošiljaka

Dimenzije

Veličina Dužina Širina Visina
Minimalno 90 mm 90 mm 90 mm
Maksimalno 2000 mm 2000 mm 2000 mm

Masa

Minimalna Nema ograničenja
Maksimalna 50 kg *

* Pošiljke koje u zbroju dužine, širine i visine prelaze 2000 mm obračunavaju se prema standardnoj IATA-formuli (pogledajte volumetričku masu). Takve pošiljke mogu biti mase veće od 50 kg.


  • Rješavanje sporova