Prilagođeni vama

 • preuzimanje i/ili uručenje pošiljaka subotom
 • uručenje pošiljaka u dogovoreno vrijeme (unutar jednog sata)
 • pisani dokaz o uručenju pošiljke (povratnica)
 • dostava uz naplatu otkupnine
 • posebno rukovanje pošiljkom (izdvojeno rukovanje)
 • ponovna dostava pošiljke
 • slanje pošiljke na drugu adresu
 • dodatno osiguranje pošiljke
» Ostale dopunske usluge i informacije

Vaše prednosti

Povoljnija 1. zona obuhvaća 70% od ukupnog broja kućanstava u Republici Hrvatskoj i u njoj se nalazi 100+ gradova s pripadajućim naseljima.

 • dostava pošiljaka idući dan do 10:00 sati
 • redovita dostava u roku od 24 sata
 • praćenje pošiljaka
 • osiguranje pošiljaka do 3.000,00 kn uračunato u cijenu
 • preuzimanje i uručenje pošiljaka subotom
 • dostava pošiljaka u dogovoreno vrijeme